Metodika analitične psihologije

35,00

Opis

Priročnik za jungovce in jungovsko usmerjene psihoterapevte

Knjiga Metodika analitične psihologije je namenjena tako začetnikom kot izkušenim terapevtom in služi kot referenca za osnovne metodološke probleme, ki se pojavljajo v praksi Jungovske analitične psihologije in psihoterapije nasploh. Zajema vsebine kot so začetni intervjuji, načrtovanje srečanj, metode dela z različnimi starostnimi skupinami in interpretacija sanj.

Hans Dieckmann (1921-2005) je pomembna avtoriteta na področju jungovske analitične psihologije v nemškem in svetovnem merilu. Bil je specialist interne medicine, psihoterapevt in psihoanalitik, ustanovitelj Jungovskega inštituta v Berlinu in predsednik mednarodne zveze za analitično psihologijo (IAAP). S svojima deloma Kompleksi in Metodika analitične psihologije uspešno zapolnjuje vrzel na področju učno-metodične jungovske literature. 

Vsebina:

Problem metode in tehnike v analitični psihologiji

Začetni intervju

Frekvenca srečanj

Kavč ali fotelj

Višina in metode plačila

Analitični obred

Metode dela z različnimi starostnimi skupinami

O metodologiji interpretacije sanj

Metode asociacije in amplifikacije

Analitična distanca

Transfer in kontratransfer

Interpretacija v analitskem procesu

Aktivna imaginacija

Psihološki tipi v metodologiji analize