Akcija!

Cogito methodum

Original price was: 39,50€.Current price is: 31,60€.

Najnižja cena knjige v zadnjih 30 dneh je bila 31,60 €.

Kategorija:

Opis

Pred nami je druga knjiga iz Zbirke Antropodiceja. Po Cogitu coniunctionis, v katerem smo najprej opisali zgodovinskofilozofski in kognitivnoznanstveni razvoj podlage štirirazsežnostnega cogita coniunctionis ter ga nato tudi opredelili v razpravi in zaključkih, je sedaj pred nami Cogito methodum – Metoda IPAL: stvarjenje osebnega sveta in človekova preobrazba avtorja dr. Matjaža Regovca.

Metoda IPAL je s to knjigo pridobila filozofsko in psihoanalitično podlago. Poleg tega vsebuje razlago 6 zodiakalnih opozicij, 12 zodiakalnih kvadratov in 12 zodikalnih inkonjunkcij. Knjiga izhaja v letu, ko Institut IPAL praznuje 30 let.

ZAHVALA gre vsem gojencem, tutorjem, so-delavcem in prijateljem Instituta IPAL, ki so v tridesetih letih njegovega delovanja so-ustvarjali in nazadnje so-ustvarili funkcionalno holistično metodo, s pomočjo katere naposled lahko trajnostno nadaljujemo svoj razvoj, toplo in plodno medsebojno druženje, kakor tudi nadgradnjo svojega sveta in poslanstva v družbi.

“Metoda IPAL je nastala kot odgovor na vprašanje, po desetletju uspešnega učenja teorije, na novonastalem križišču med potjo preroka-guruja-napovedovalca prihodnosti ter relativno počasno potjo, z mnogimi ovirami prepredene individualne osebnostne preobrazbe, kam in kako naprej.”

“Gojence je pritegnil drugačen način dela. Pojavljati se je začelo širše gledanje. Gojenci so prenehali spraševati v slogu: »Kaj pa pomeni moja Luna v peti hiši?«, temveč se je fokus premaknil v občutenje in doživljanje arhetipa, kakor se ta povezuje z njihovo osebno doživljajsko vsebino.”

“Sprememba življenjskega nazora, ki pomeni izhajati iz sebe in svojega cogita, in ne toliko iz kolektivnega, primarnega cogita, je tista, ki je postala skupni imenovalec zgodovinskosti. To je obojestranski razvoj – IPAL-a samega, ki se je v treh desetletjih svojega delovanja ves čas razvijal (znotraj njega pa so se – in se še vedno – razvijajo in samega sebe nadgrajujejo njegovi tutorji), kakor tudi vseh ljudi, ki so se in se še vedno šolajo na Institutu.”

“Kozmogram kot temeljno orodje simbolne kozmologije, kakor jo uporabljamo pri Metodi IPAL, je potencialni zemljevid človekovega kozmosa, kakor ga človek neprestano in kontinuirano ustvarja sam – to je s svojim cogitom. Vendar je kozmogram matrica človekovega individualnega bitnega ustroja, ki pa je vseeno samo intuitivni, duhovni del stvarjenja človeka, njegovega kozmosa in njegove podobe boga. […] Dodana vrednost dela na sebi z Metodo IPAL je v opomenjanju življenja, iz česar rezultira pomembna energija opolnomočenja glede živetja svojega lastnega, osebnega individualnega življenja – seveda vedno v primernem ravnotežju s kolektivom.”

“Naj bralca najprej opozorimo, da to ni knjiga o »astrologiji«, kljub temu da uporablja tradicionalna imena živalskega kroga in planetov. Prav tako to ni knjiga o jungovski ali post-jungovski »analitični psihologiji«. To je – med drugim – knjiga o simbolni kozmologiji, kakor se ta kot eno izmed orodij, specifično za intuitivni cogito, uporablja v postopku dela na sebi po Metodi IPAL. ‘Simbolna kozmologija’ tukaj pomeni simboliziranje, to je miselno, psihično, intuitivno in naposled tudi telesno-materialno stvarjenje kozmosa, kakor ta v svoji dinamiki nastaja, se razvija in preobraža na temeljni način človekove zaznave, delovanja in stvarjenja – to je s pomočjo temeljnega fungiranja cogita coniunctionis. Knjiga razvija metodo dela na sebi, ki je temeljno cogitova. Pokazati želimo, da je to cogitova metoda, kakor jo lahko ustvarjamo na način Metode IPAL. Pri tem upamo tudi na nekatera nova spoznanja glede človeku vrojenega notranjega funkcioniranja na ravni stvarjenja in interakcije med štirimi razsežnostmi in dvanajstimi oblikami cogita coniunctionis. Takšno prepoznavanje funkcioniranja potrebujemo tudi za opisovanje in opredeljevanje cogita methodum.” (iz predgovora)

»Temeljna razlika med Metodo IPAL in psihološko astrologijo je v tem, da pri Metodi IPAL delamo s koaguliranimi podobami,[1] ki jih pridobimo bodisi z aktivno imaginacijo, bodisi s sprejemanjem in obdelovanjem sanjskih podob, bodisi s podobami iz morebitnih spontanih videnj. Kvaliteta tovrstnih koaguliranih psihičnih podob je nekaj, kar je tuje miselnemu, telesnemu in intuitivnemu cogitu, vendar se izkaže, da te podobe zelo veliko povejo o naši osebni duševni zgodovinski, s tem pa tudi čustveni, materiji. Njihova sporočilna vrednost je novih dimenzij, še posebej, ko jo pri postopku Metode IPAL uspemo razumeti s pomočjo psihičnega cogita in jo povežemo s telesnimi koordinatami vsakodnevnega telesnega, dejavnostnega življenja (coniunctio psihičnega in telesnega cogita), nato pa to novo zavedanje povežemo še z arhetipskimi tirnicami, ki se jih posebej učimo razbirati, prepoznavati in zapopasti s pomočjo urjenja intuitivnega cogita (coniunctio novo pridobljene entitete – psihofizične kakovosti zavedanja – z intuitivnim cogitom). To je dimenzija novega človeka, ki se s pomočjo prakticiranja cogitove metode individuira hitreje, bolj zaobjeto, varneje in celostneje, kot bi se po naravni poti samo z živetjem vsakodnevnega zasebnega, socialnega in profesionalnega življenja..” (iz knjige)

[1] Psihološka astrologija tipično ne dela s koaguliranimi psihičnimi podobami; če pa že, potem je to izjemoma. Psihološka astrologija tipično dela s čistimi psihičnimi podobami. To so čustvena stanja, ki so vsebovana v določenih perečih življenjskih okoliščinah in razmerah, ki so klienta pripeljale na psihološkoastrološko svetovanje. Za svoje delo psihološki astrolog tipično uporablja svetovalni pogovor. Metoda IPAL ne uporablja nič od tega. Namesto svetovalnega pogovora se izvaja postopek dela v skupini, ki vsebuje štiri različne razsežnosti – psihično, telesno, intuitivno in miselno, pri čemer pa mora gojenec Metode IPAL, tako kot na vsakem drugem kakovostnem treningu dela na sebi, delati sam. Tutorjeva pomoč je v usmerjanju, bdenju nad primernimi mejami (ravnotežje med različnimi fazami procesa, čas, intenziteta, ipd.), medtem ko je vloga prisostvujoče skupine predvsem podporna. Skupina je tista, ki skupaj s tutorjem tvori dovolj varno in hermetično posodo, v kateri je mogoče dovolj varno, zaobjeto in redno delati na sebi s cogitovo metodo.«

 (odlomki iz pričujoče knjige)

Zbirka Antropodiceja

Intuitivni, psihični, miselni in telesni cogito (nekoč ogenj, voda, zrak in zemlja kot elementi kozmosa) so kot štiri razsežnosti človeške zaznave, delovanja in stvarjenja temelji antropodiceje. V knjigi Cogito coniunctionis dr. Regovec oblikuje znanstveno-humanistične temelje, v Cogito methodum jih uporablja za utemeljitev praktičnega dela na sebi z Metodo IPAL, v Cogito imago dei pa razvija (post)moderno podobo boga, kakor se ta s pomočjo cogita razkriva izza Carla G. Junga in znanstvenega pojmovanja umetnega življenja.

Mehka vezava, soft touch platnice, 170 x 240 mm, 367 strani

Kazalo vsebine in Uvod v Knjigo

Ddr. Matjaž Regovec je doktoriral oboje iz psihologije in filozofije. Je kvalificirani neodvisni jungovski psihoanalitik in psihoterapevt v zasebni svobodni praksi. 1993 je ustanovil Institut IPAL, kjer povezuje tutorje in vodi seminarje. Njegovi seminarji potekajo tudi v online obliki v angleščini za udeležence vseh držav, veroizpovedi in usmeritev. Na podlagi njegovega večletnega raziskovalnega dela na Jungovi Rdeči knjigi je letos v okviru zbirke »Antropodiceja« izšlo delo Cogito imago dei, podoba boga izza Junga in umetnega življenja. To je delo, ki premika nekatera uveljavljena pojmovanja Junga in jungovstva.